Yapı Fiziği

Yapıların içinde, insanı yakından saran ve etkileyen fizik koşullarla ilgili konular bütününe bu adın verilmesi pek yeni değildir. Yapı Fiziği kavramının yeterince oluşması ve tanımının
belirginleşmesi için geçmiş olan sürenin sonlarında, 1967 de Hans W. Bobran Yapı Fiziğinin El Kitabı (Handbuch der Bauphysik) adını taşıyan 340 sayfalık yapıtını yayınlamıştır.

İsviçre’nin Bern kentinde kurulmuş olan Yapı Fiziği Enstitüsü’nün (Bauphysikalisches Institut A.G.)
varlığını ise, bu enstitüden Prof. Dr. Ulrich Winkler’in 1977 yılında bir çok üniversitede yapı
fiziği konusunda vermeye başladığı konferanslardan öğrenmiş bulunuyoruz. 1983 te Uluslararası
Aydınlatma Komisyonunun, Amsterdamdaki 20. toplantısında, yapı fiziği kuruluşlarının tüm
ileri ülkelerde yaygınlaştağı ve örneğin Çin Halk Cumhuriyeti’nde de, o günlerde, 9 tane yapı
fiziği enstitüsünün çalışmakta olduğu bilgilere sunulmuştu.
Ülkemizde ise, yapı fiziği kavramının ilk ortaya çıkışı, bu satırların yazarının, öğretim elemanı
olduğu yüksek öğretim kurumunda, yıllar süren hazırlıklardan sonra 1969 da bu ad altında bir
kürsü kurmak istemesi sonucudur.

Diğer Yazılar


Velux Çatı Penceresi Sistemleri Mağaza